Spennende attraksjoner ved Aursjøvegen

Historiske perler på veien

Kontakt oss

Vi anbefaler et besøk til:

Aursjøhytta

Naturkvalitetene gjorde tidlig regionens turistforeninger oppmerksomme på Sunndalsfjella. Allerede under utviklingen av den norske friluftslivstradisjonen på slutten av 1800 tallet ble den første Aursjøhytta bygget av Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT). Dette for å fremme vandringen, som var datidens form for innenlands reiseliv. Senere er flere hytter knytt sammen i et omfattende stinett. Også Molde og Romsdals Turistforening har stinett og hytter i samme område. Hvert år besøker tusenvis av vandrere regionens fjell. Aursjøhytta er åpen om sommersesongen, selvbetjent med KNT nøkkel utenom sesong. Mer informasjon på www.kntur.no og www.mrtur.no.

Aursjødammen

Krafthistorien utgjør en sentral del av områdets særegenhet. Hele strekningen fra Sunndalsøra, via Aursjødammen, til Eikesdal og Mardalsfossen er en visualisering av norsk krafthistorie og moderniseringen av Norge. Utbyggingen av Aura Kraftverk startet i 1913 av A/S Aura som ervervet fallrettighetene. Etter en kort arbeidsstans under utbruddet 1. verdenskrig ble arbeidet gjenopptatt inntil det ble full stopp i 1919. Under siste verdenskrig gjenopptok tyskerne utbyggingen, men måtte gi opp i 1943. Etter krigen tok staten over utbyggingsrettighetene og satte i gang en storstilt utbygging som la mye av grunnlaget for et levedyktig samfunn i Sunndal. Aursjødammen er selve monumentet over kraftutviklingen. Etter en omfattende restaureringsperiode sto dammen ferdig i 2006. Vannet fra Aursjøen blir ført 5 kilometer i tunnel ned til Osbumagasinet og Osbu kraftverk.

Mardalsfossen

Fra Sandgrovbotnen, 945 moh, renner vatnet ut over fjellkanten og danner Mardalsfossen. Den øverste delen er 297 m loddrett fall og det regnes som Nord-Europas høyeste frie fall. Den totale høyden er på 655 meter. På ulike nettsider er den også kåret til en av de vakreste fosser i verden. Utbyggingen av Mardalsfossen startet på mange måter norsk miljøvernhistorie Demonstranter fra nærmiljøet forente krefter med tilreisende miljøbevisste mennesker, blant annet vår kjente filosof Arne Næss, og lenket seg fast til fjellet i håp om å forhindre ødeleggelsen av fossen med Nord-Europas høyeste frie fall. Demonstrantene måtte gi tapt, og i 1974 var utbyggingen av Mardalsfossen et faktum. Fossen har tilnærmet normal vannføring fra 20. juni til 20. august. Fossen er et flott skue fra vegen, men en 20 minutters fottur tar deg helt inn i det kalde vanngufset. Da opplever du virkelig Mardalsfossen. Mer om Mardalsfossen på Servicetorgets hjemmesider.

Aurstupet

400 meters lett fottur fra Aursjøvegen står du plutselig ute på kanten av Aurstupet. Her kjenner du suget fra dypet så sterkt at det er helt ufattelig at noen kan finne på å hoppe ut med fallskjerm, men basehopperne gjør faktisk det. Å stå på kanten av Aurstupet, og vite at her er det mange hundre meter rett ned, og med en praktfull utsikt utover Eikesdalen er en opplevelse alle burde unne seg. Stopp bilen, ta en kort fottur ned til kanten av stupet, og kjenn at du lever. Men hold 10 meters avstand fra selve kanten.

Helleristningene på Bugge

Helleristningene på Boggestranda er Møre og Romsdals største samling av forhistorisk bergkunst. De omfatter motiv fra steinalder, bronsealder og eldre jernalder. Adkomst til helleristningene: Kjør rv. 660 fra Eidsvåg eller Eresfjord. På Boggestranda går det en gårdsveg ned mot helleristningsfeltene. Parkeringsplass. Avgift kr 20. Se kartskisse.

Øksendalsøra

Vest for Sunndalsøra ligger Øksendalsøra. Store deler av bebyggelsen er den opprinnelige. Øksendalsøra ble for få år siden kåret til det best bevarte strandstedet i Møre og Romsdal. Bebyggelsen er verneverdig og tettstedet regnes også som ett av de vakreste i landsmålestokk. Felles for fjordarmer som dette er eldre tettstedsbebyggelse ved utløpet av en elv der som oftest et stort dalføre møter sjøen. Opprinnelig bebygd av fiskere og småkårsfolk uten jord. Da dampbåten kom, ble det handel og oppblomstring rundt trafikk-knutepunktet på øra. Ta en rusletur blant de autentiske bygningene. Verden føles litt roligere her.

Vikseterplassen

Omtrent 27 kilometer fra bomstasjonen kommer du til Vikseterplassen. Anlegget består av grillhytte med liggeplasser, 3 gapahuker med liggeplasser samt egen bålplass. Det er eget toalett, kontainer for avfall, rent drikkevann og teltplass. Anlegget eies av Sunndal Fjellstyre og kan leies ut (drop-in) ved henvendelse til Trædal hotell & Turistsenter på telefon 71 69 87 00 / 918 31 211 eller post@tredal-turistsenter.no.

Seterliv på Torbuvollen

Allerede i 1790-åra skaffet gardene i Litledalen seg seter inne på høgfjellet. Det ble da vanlig å ha to setrer på hver gard. Ei seter nært garden som de brukte vår og høst og ei sommerseter langt inne på fjellet. Rundt 1840 tok bøndene fra fjordstrøka området i bruk til stølsdrift. Fjordbøndenes seterdrift var virksom frem til 1954 da alle setrene ble lagt under vann i forbindelse med oppdemming av Osvatnet. Torbuvollen ble da reist som erstatningsseter og var i drift frem til 1984. I dag er drifta tatt opp igjen og gjester er velkomne til å oppleve den gode seterstemningen. Mer informasjon på http://www.seterlandet.no.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

En enestående, rik fjellflora har trukket hobby- og fagbotanikere fra inn- og utland til området i over 200 år. Her finnes en praktisk talt intakt høyfjellsfauna med villrein, jerv og kongeørn. Dessverre ser det ut til at fjellreven har forsvunnet fra disse trakter. Den særpregede moskusstammen er også karakteristisk for Dovrefjell. De ville og vakre Sunndalsfjella byr villreinen på ypperlige sommerbeiter og kalvingsområder, mens vinterbeitene finnes i de nedbørsfattige områdene i øst. Med bakgrunn i naturkvalitetene ble området etablert som nasjonalpark i 2002. Under bilturen langs Aursjøvegen kjører du gjennom Torbudalen biotopvernområde som ligger inntil nasjonalparken.